Szkoła+

Biuro+

Do wykonywania profesjonalnych obliczeń niezbędny jest Kalkulator naukowy. Niezbędny atrybut studenta geodezji i innych kierunków ścisłych.

Kalkulatory Citizen, Casio to sprawdzone modele - oferują warianty ekonomiczne jak i bardziej rozbudowanie.

Pozwala obliczać skomplikowane formuły matematyczne, statystyczne pracując w różnych systemach liczbowych.
Każdy z kalkulatorów naukowych posiada tryby pracy, z których każdy oferuje operacje przypisane oddzielnej gałęzi matematyki.

Kalkulator naukowy pozwala pracować na liczbach rzeczywistych i urojonych, wykonywać operacje na macierzach i wielowymiarowych wektorach.
Nie wszystkie opcje kalkulatora naukowego będą wykorzystywane więc przy zakupie warto zwrócić uwagę na te tryby pracy, które będą najczęściej wykorzystywane.