Szkoła+

Biuro+

Promarkery są doskonałym narzędziem dla rysownika wyposażonym w 2 końcówki - cieńszą do konturowania oraz grubszą do wypełniania. Nie należą do tanich narzędzi więc polecane są dla osób zdecydowanych rysować.

Promarker to narzędzie rysujące na bazie alkoholu, charakteryzuje się mocną kolorystyką oraz przenikaniem. Promarkery tworzą jednolite barwy przy nakładaniu, co odróżnia jes od flamastrów.
W przypadku promarkerów, nanoszenie kolejnych warstw - gradacji, w odpowiedni szybkim czasie daje naturalne wrażenie kolorystyczne bez efektu skokowego gradientu
Do rozmycia koloru używany jest promarker z samym alkoholem - blender.