Regulamin

 1. Sklep internetowy brits.pl, prowadzony jest przez
 2. Sklep internetowy brits.pl, zwany dalej brits, prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w sklepie internetowym brits realizują nasi pracownicy.
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym brits sa wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszty transportu pokrywa kupujący.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep brits zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących sie w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 5. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
 6. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu WWW i przesłanie go do sklepu brits. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:
  - dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
  - co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną
  - sposób płatności
 7. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
 8. Należności za zamówione towary regulowane są przy odbiorze - pobranie lub w formie przedpłaty przelewem lub przelewem elektronicznym. Operatorem przelewów elektronicznych jest Tpay.
 9. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać imię i nazwisko kupującego.
 10. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku przedpłaty w momencie wpływu środków na konto brits.
 11. Zamówione towary są wysyłane w miarę możliwości jak najszybciej od momentu weryfikacji zamówienia lub daty zaksięgowania zapłaty na koncie brits (w przypadku przedpłaty).
 12. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o związanym z tym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 13. Zamówione towary są dostarczane za pożrednictwem firmy kurierskiej lub w inny sposób - na życzenie klienta.
 14. Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy brits jest dzień przekazania przesyłki od firmy kurierskiej.
 15. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży (tj. zrezygnować z produktów zakupionych w Sklepie brits i zwrócić je bez podania przyczyny) w ciągu 30 (trzydzieści) dni od dnia objęcia produktów w posiadanie przez Kupującego, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części. 
  W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujżcy powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży kierując je na adres korespondencyjny lub przesłać adres e-mail: kontakt@brits.pl 
  Wzór ośwaidczenia o odstapieniu od umowy sprzedaży: 
  Niniejszym ożwiadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ...................... (przedmiot sprzedaży) zawartej, w dniu ............
 16. Dołożono wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne dostępnych w sklepie towarów były prawdziwe i aktualne. Sklep nie odpowiada jednak za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta.
 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.
 18. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 19. Niniejszy Regulamin jest udostąpniony klientom za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.